Bewegen met paarden

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar !

Via goed bewegen en spelen, gaan we de motorische , de schoolse en de sociaal emotionele vaardigheden in een natuurlijke omgeving en met de hulp van de pony of ezel prikkelen !

Bewegingselementen ruimte, vorm, tijd, kracht, flow en ritme zijn éénvoudig aan te leren en hebben een leer effect op de motorische vaardigheden. Tijdens paardenprikkels worden deze bewegingselementen geprikkeld.
Een brede basisvorming van vaardigheden , zijn natuurlijke bewegingen die kinderen maken en spontaan oefenen bij fysiek actief spel. De motorische vaardigheden zijn de basis voor een actieve levensstijl en kunnen door ons bewust worden aangeboden zodat kinderen zich spelenderwijs voor- bereiden op tal van sport specifieke en schoolse vaardigheden.
Er wordt in de paardenprikkels gebruik gemaakt van: (samen)spel, psychomotorische prikkels, zintuigen prikkels, braingym , ontspanningsoefeningen.
Het uiteindelijke doel is dat elk kind kan deelnemen, het kind zich gelukkig voelt en een positief zelfbeeld kan ontwikkelen !

“De aandacht voor de motoriek van jonge kinderen is geen overbodige luxe, aangezien de toekomstige ontwikkeling van het kind beïnvloed wordt door de ontwikkeling van zijn motorische basisvaardigheden.” Uit: Beweging en opvoeding” – Onderwijs en samenleving.

Samen met de pony of de ezel gaan de vaardigheden van het kind al ‘spelend’ geprikkeld worden ! Je ziet je kind open bloeien !

De paardenprikkels zijn op afspraak .

Studenten kunnen als vrijwilliger meewerken aan de paardenprikkels . Stuur me een mailtje om je als vrijwilliger aan te melden!

Info en inschrijven

— Welke impact wordt beoogd ?
A.Kinderen gaan in de natuurlijke leefomgeving van het paard buiten spelen en bewegen, waarbij ze in de spel opdrachten gaan :
– ervaren wat het is om rekening te houden met elkaar en met de pony
– ervaren wat het is om voor allen samen een zo goed mogelijke oplossing te bedenken (ervaren dat wat je als mens kan, dat de pony dat niet kan uitvoeren of omgekeerd en hoe los je dat dan op?)
– beurt afwachten en samen werken
– tellen, lezen, meten, wegen, oriënteren in de ruimte en richting
– trekken en duwen, rollen, springen, slaan tegen, gooien, …
– zelfvertrouwen en doorzetten
– zorgen( rekening houden met) voor de andere kinderen/pony en voor jezelf
– eigen persoonlijke ruimte en grenzen aangeven , opkomen voor zichzelf.
B. Wanneer ouders mee deelnemen: Ouders worden aangezet tot bewegen met hun kind en tijdens het spel aangezet tot het stimuleren en ondersteunen van hun kind. De pedagogische kwaliteiten van de ouder worden gestimuleerd op vlak van richting geven aan en initiatief nemen tot , zelfstandigheid van kind bevorderen, positief aan- moedigen, duidelijkheid geven , doorzetting stimuleren , ruimte geven voor zelfstandigheid, de (schoolse) vaardigheden van het kind nog beter gaan stimuleren en de eigen communicatie en communicatie met het kind ontwikkelen. Het schept vertrouwen en verbinding tussen kind-ouder-paard of kind-kind-paard.