Somato- en Psycho Pedagogie

Het gaat er om een lichaams gerichte benadering aan de cliënt aan te leren. Via kennis, technieken en vaardigheden wordt het bewust-zijn of de awareness en consiousness van de persoon bevorderd en ontwikkeld.

Somato : Je leert om je lichaam fijner waar te nemen en te ervaren.

Somato psycho : Je leert het verband tussen lichaam en psyche waarnemen en dit in twee richtingen: enerzijds leer je informatie waarnemen die komt van het lichaam en de omgeving, anderzijds het waarnemen van de effecten van je gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact op de omgeving. Je leert dit herkennen en er rekening mee houden.

Somato-psychopedagogie geeft tenslotte aan dat het om een pedagogie gaat, wat wil zeggen dat het een methode is die uitnodigt om te leren.

Somato-psychopedagogie is  ervaringsgericht. Ze benadert zowel de fysieke als de psycho-emotionele mens : door het aanleren van nieuwe perceptieve vaardigheden wordt het waarnemen van de interactie tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele bewustzijn versterkt. Hierdoor leer je hoe  je (opnieuw)  evenwicht kan vinden en je verder kan ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op beroepsmatig en samenlevingsvlak.